..ครอบครัวของคุณศักดิ์ชัย วงษ์แก้ว พร้อมด้วย Mr. Donald Buzas Graham  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน ยารักษาโรค ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นโต.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..