..คุณเอ ทิวากร โสภาอัศวภรณ์ เมคอัพอาร์ทิสต์ พร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์ สินใหม่ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง  ด้วยการพาคุณญดา นริลญา กุลมงคลเพชร นักแสดงทีวีช่อง 3 และคณะมาทำความรู้จักกับงานของเรา  การบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงตุ๊กตาและของใช้เด็กอ่อน  ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..