..คุณสุชารีย์ รวิธรธาดา และเพื่อน ๆ กลุ่ม IDETOIPO 7 รวมถึงคุณณัฐนรี ชุมมานนท์ และคุณวุฒิพร ทักษิณวราจาร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้เงแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..