วันอีสเตอร์ 2024

เทศกาลอีสเตอร์ในแต่ละปี จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนของไทยเสมอ โดยในปีนี้ น้อง ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตั้งแต่รุ่นอนุบาลได้ร่วมกิจกรรมระบายสีบนไม้ฉลุรูปไข่  และประดิษฐ์ตะกร้าจากจานกระดาษ  จากนั้น ได้ร่วมกับรุ่นพี่ ตามล่าหาไข่อีสเตอร์ในสวนหลังบ้านกันอย่างสนุกสนาน แม้อากาศจะร้อนจัด.. ขอขอบคุณครอบครัวบุญธรรมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม สำหรับการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และขนมมาให้ล่วงหน้า  ตลอดจนคุณลัคนา พี่ฉันท์ พี่นุ่น คุณครูและผู้ดูแลประจำกลุ่ม ที่ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมให้เป็นอย่างดี..  สุขสันต์เทศกาลอีสเตอร์แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

« ของ 2 »