ร่วมอาลัยมารดาคุณจรูญ

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวมถึงอดีตผู้ร่วมงาน และเพื่อน ๆ ของคุณจรูญ ยอดสุวรรณ์ หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวยอดสุวรรณ์ ในช่วงที่คุณแม่สวนสวรรค์ มีอาการเจ็บป่วย และเมื่อท่านจากไปในวันที่ 10 มิ.ย. 2567  โดยในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ร่วมงาน และอดีตผู้ร่วมงาน ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนของเราได้เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจในวันที่ 13 มิ.ย.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข และครอบครัวยอดสุวรรณ์มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปด้วยดีครับ/ค่ะ..