8 ปี คุณพ่อยุทธิชัย

ตัวแทนสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อบรรดาผู้มีอุปการคุณในตระกูลปัญจทรัพย์ โอกาสครบรอบการจากไป 8 ปี ของคุณพ่อยอแซฟ ยุทธิชัย ปัญจทรัพย์  โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธี ที่วัดน้อยของเรา และตัวแทนญาติของคุณพ่อยุทธิชัย เดินทางมาอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้..  ขอพระประทานการพักผ่อนในสันติสุขแด่คุณพ่อ และผู้ล่วงลับในตระกูลทุกท่าน  ตลอดจนอวยพรลูกหลานในครอบครัวเป็นพิเศษ..