เพาะถั่วงอก

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาลภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะถั่วงอกจากถั่วเขียว จากนั้น ได้นำผลผลิตไปให้ทางครัวปรุงเป็นอาหารรับประทานกันเอง นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชและที่มาของอาหารประจำวัน