สิ่งของจำเป็น

ภาพประกอบรายการของใช้ที่จำเป็น

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: +66 (0) 3842 3468,(0) 3841 6426

อีเมล์: [email protected]

 

รายการของใช้ที่จำเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2567

ลำดับ
รายการ
หมายเหตุ
1 กางเกงผ้าอ้อม ขนาด XL สำหรับเด็กรุ่นเตาะแตะ
2 นมข้นหวาน
3 น้ำหวานเฮลส์บลูบอย สีแดง
4 นมเปรี้ยว แบบยูเอชที บรรจุกล่อง
5 นมยูเอชที รสจืด
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ (ถ้ามี)

 


รายการยาและอุปกรณ์ที่ห้องพยาบาลและห้องเด็กอ่อนต้องการ

ข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2567

ลำดับ
รายการ
หน่วย
จำนวน
หมายเหตุ
ยาและเวชภัณฑ์
หมายเหตุ : เพื่อให้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง กรุณาดูภาพประกอบ (ถ้ามี)