ศิลปะบำบัด

เด็ก ๆ รุ่นประถมศึกษา ทั้งชายและหญิงในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัดมันดาลา โดยคณะวิทยากร นำโดยคุณชุติกาญจน์ อินทร์ทิม นักจิตวิทยาอาสา เพื่อเสริมสร้างสมาธิให้กับน้อง ๆ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์.. ขอขอบคุณวิทยากร และทุกท่านที่ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมพิเศษนี้ครับ/ค่ะ..