ร่วมยินดี 3 โอกาส

สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้าและโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
1. ครบรอบ 25 ปีแห่งการปฏิญาณตน ของซิสเตอร์กองคำ สุระเสียง
2. มอบรางวัลและกำลังใจแก่เด็กวัยเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 33 คน ที่มีผลการเรียนดี-ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2566 เด็ก ๆ ที่มีควาพยายามในการเรียน ตลอดจนเด็ก ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน และ
3. วันแรงงานแห่งชาติ
โดยได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว.. ขอบคุณผู้เตรียมงานทุกท่าน และขอให้ทุกท่านได้รับพระพรและมีสุขภาพดีครับ/ค่ะ..

« ของ 2 »