พิธีไหว้ครู 2567

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการโรงเรียนฯ  ตลอดจนเด็กปฐมวัยของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คณะครู และผู้ดูแล เข้าร่วมพิธี เพื่อให้เด็ก ๆ จำนวนรวม 75 คน ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูในปีการศึกษาใหม่นี้..

« ของ 2 »