พิธีเสกอาคารอนุบาล

น้อง ๆ รุ่นอนุบาลในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เริ่มใช้อาคารสองชั้นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่ ซึ่งมีทั้งห้องนอน ห้องเรียน และห้องกิจกรรมในเดือนนี้ โดยที่การตกแต่งภายในของโครงการแล้วเสร็จภายในปีที่มูลนิธิฯ มีอายุครบ 50 ปีพอดี  ทั้งนี้ คุณพ่อกฤษฎา สุขพัฒน์ รองผู้อำนวยการของเรา เป็นผู้ประกอบพิธีเสกอาคารในวันนี้ ท่ามกลางเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป บรรดาผู้ดูแล คณะครู และแขกพิเศษ คือ คุณดิดิเยร์ โมลี แห่งองค์กรเลส์ซามีส์เดอลอร์เฟลินาท์เดอพัทยา ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ในระหว่างการเยี่ยมเยือนประจำปี และให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ  นอกจากนี้ น้อง ๆ ผู้อยู่อาศัยในอาคารอนุบาล ยังมีความสุขที่ได้นำเสนอการแสดงเต้นประกอบเพลงให้ผู้ร่วมงานได้ชมด้วย..  ขอขอบคุณทุกท่านและทุกองค์กรผู้บริจาคสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งด้วยทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์  รวมถึงคุณวีระศิลป์ ธาราศิลป์ และทีมงานบริษัท วีเอส-เทค จำกัด ชลบุรี ซึ่งดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเหมาะสมกับการใช้งาน.. ขอพระพรอันอุดมสถิตกับทุกท่านครับ/ค่ะ..

« ของ 2 »