พัฒนาทักษะพี่เลี้ยงเด็ก

กลุ่มบุคลากรในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงผู้ดูแลน้อง ๆ รุ่นแรกเกิดถึง 6 ขวบ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในการดูแลเด็ก ๆ ทั้ง 3 กลุ่มวัย ในหัวข้อ การป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย  อีกทั้งได้ รื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ 5 ด้านของเด็กระดับปฐมวัย  โดยวิทยากรสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ พยาบาลวิชาชีพ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร ในระหว่างวันที่ 14-20 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมเล็กของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..