ปิดเทอมใหญ่ 2567

ในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนปี 2567 ของน้อง ๆ วัยเรียนในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คุณครูประจำกลุ่มได้จัดให้เด็ก ๆ รุ่นประถมและมัธยมตอนต้น ร่วมกิจกรรมพิเศษ ทั้งการปลูกผัก งานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ การเที่ยวชายหาด ตลอดจนการทบทวนบางวิชา เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้างชีวิตกลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น.. ขอบคุณคุณครูและทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

« ของ 2 »