ปลูกไม้ดอก ใกล้ชิดธรรมชาติ

เด็ก ๆ รุ่นอนุบาล 3 ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ โดยเฉพาะกับต้นไม้ในสวน ในระหว่างการเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นคุณนายตื่นสายในแปลงที่พี่ ๆ ผู้ดูแลสวนช่วยเตรียมไว้ให้  ทั้งนี้ เด็ก ๆ จะมาช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน และถอนหญ้า จนกว่าจะได้ชื่นชมดอกไม้กันในไม่กี่สัปดาห์..