บริจาคออนไลน์ผ่านระบบ PayPal

2.1 การบริจาคทั่วไป: กรุณากรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาค และกรอกวัตถุประสงค์ในช่อง “บันทึก” เช่น ช่วยค่าใช้จ่าย หรือ ชำระค่าอุปถัมภ์เด็ก (ชื่อเด็ก….)

2.2 บริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ

กรุณาจองวันและเวลาเลี้ยงได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-416426 , 038-42346 ต่อ 128
กรุณาระบุจำนวนเงิน (รวมค่าธรรมเนียมและ VAT ของเพย์พาลแล้ว) ก่อนคลิก “Donate”

1. 3,330 บาท สำหรับการเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ

2. 6,660 บาท สำหรับการเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ

ระบุจำนวน:
บันทึก::