ต้องการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร (มื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น)

1. กำหนดวันและเวลาที่ต้องการเป็นเจ้าภาพ โดยโทรศัพท์สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ว่าวันดังกล่าวยังว่างอยู่ หรือเปิดให้จองหรือไม่  (หมายเลขติดต่อ 038-423 468 , 038-416 426 ต่อ 128)
2. การจัดเตรียมอาหาร
2.1 หากต้องการให้ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมให้

 • มื้อกลางวันเป็นอาหารจานเดียว ส่วนมื้อเย็นเป็นอาหารคาว 2 อย่าง และของหวาน หรือผลไม้ 1 อย่าง
 • งบประมาณ 3,000 บาท สำหรับอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นของทุกวัน
 • การชำระเงินก่อนวันเลี้ยง 3 วันล่วงหน้า

2.1.1 กรณีรับใบเสร็จธรรมดา (ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

ชื่อบัญชีออมทรัพย์: มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา: บางละมุง
เลขที่บัญชี: 342-0-96666-9
หรือระบบ PromptPay : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา : 09930-00204-930

2.1.2 กรณีต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ชื่อบัญชีออมทรัพย์: โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา: บางละมุง
เลขที่บัญชี 342-4-57203-4
หรือระบบ PromptPay : โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา : 09940-00626-851

2.1.3 ขั้นตอนหลังการโอนเงิน

กรุณาแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ ทราบทางอีเมล ไลน์ หรือทางเฟสบุค โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งให้กับท่านต่อไป

2.2 ต้องการนำอาหารมาเอง

 • มื้อกลางวันวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์  ปริมาณอาหารสำหรับเด็กจำนวน 70-75 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก และรุ่นอนุบาล
 • มื้อกลางวันของวันหยุดเรียน และมื้อเย็นของทั้งวันธรรมดา และวันหยุด ปริมาณอาหารสำหรับเด็กจำนวน 60-65 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงอุดมศึกษา และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

2.3 ขอชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

การเข้าเยี่ยม บริจาค ฟังบรรยาย ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

 1. เวลาสำหรับการเข้าเยี่ยม ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น. – 17.00 น.
  2. สำหรับคณะผู้เข้าเยี่ยมมากกว่า 10 คน กรุณาโทรศัพท์จองวันและเวลา ตลอดจนส่งหนังสือแจ้งวันและเวลา ก่อนวันที่ต้องการเข้าเยี่ยม อย่างน้อย 5–10 วันทำการ มาที่หมายเลขแฟกซ์ 038-416425   หรือที่อยู่อีเมล [email protected]

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ ปัจจุบัน ประมาณ 160 คน

 1. เด็กช่วงอายุ แรกเกิด – 36 เดือน ประมาณ 60 คน
 2. เด็กระดับอนุบาล ซึ่งเรียนหนังสือภายในมูลนิธิฯ ประมาณ 10 คน
 3. เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา (ส่วนใหญ่พิการทางการได้ยิน) ประมาณ 40 คน
 4. เด็กระดับประถมถึงอุดมศึกษา ซึ่งเรียนหนังสือตามโรงเรียน/สถาบันต่าง ๆ ประมาณ 40 คน
 5. ผู้พิการที่เติบโตมาจากการเป็นเด็กกำพร้า และขณะนี้อยู่ในวัยผู้ใหญ่ ประมาณ 10 คน

หมายเหตุ: เด็ก ๆ ใน 3 กลุ่มแรก จะนอนพักกลางวันระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. การเยี่ยมและจัดกิจกรรมจึงทำได้ในช่วงเวลาที่แจ้งไว้ด้านบน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562