ดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า

เด็กกลุ่มใกล้วัยรุ่นขึ้นไป จนถึงรุ่นหนุ่มสาว รวม 11 คน ร่วมกิจกรรมกับทีมของนักจิตวิทยาอาสา คือ คุณชุติกาญจน์ อินทร์ทิม หรือคุณพิงค์ ซึ่งได้มาแบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิต เน้นเรื่องการดูแลตนเอง และภาวะซึมเศร้า ตลอดจนช่วยประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับน้อง ๆ ที่ห้องสมุดของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. โอกาสนี้ คุณพิงค์ได้มอบทุนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเราด้วย.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..