จดหมายข่าว

Pattaya Gazette, จดหมายข่าว

45.Pattaya Gazette ฉบับที่ 45/2566 : ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 (…Download หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4)

44.Pattaya Gazette ฉบับที่ 44/2566 : มิถุนายน 2566 – พฤศจิกายน 2566 (…Download หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4)

43.Pattaya Gazette ฉบับที่ 43/2565 : ธันวาคม 2565 – พฤษภาคม 2566 (…Download หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4)

42.Pattaya Gazette ฉบับที่ 42/2565 : มิถุนายน 2565 – พฤศจิกายน 2565 (…Download หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4)

41.Pattaya Gazette ฉบับที่ 41/2564 : ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 (…Download หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4)

40.Pattaya Gazette ฉบับที่ 40/2564 : มิถุนายน 2564 – พฤศจิกายน 2564 (…Download หน้า 1 , หน้า 2 , หน้า 3 , หน้า 4)

39.Pattaya Gazette ฉบับที่ 39/2564 : พฤศจิกายน 2563 – พฤษภาคม 2564 (…Click Download)

38.Pattaya Gazette ฉบับที่ 38/2563 : กรกฎาคม 2563 – ตุลาคม 2563 (…Click Download)

37.Pattaya Gazette ฉบับที่ 37/2563 : มีนาคม 2563 – มิถุนายน 2563 (…Click Download)

36.Pattaya Gazette ฉบับที่ 36/2563 : พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 (…Click Download)

35.Pattaya Gazette ฉบับที่ 34/2562 : กรกฎาคม 2562 – ตุลาคม 2562 (…Click Download)

34.Pattaya Gazette ฉบับที่ 34/2562 : มีนาคม 2562 – มิถุนายน 2562 (…Click Download)

33.Pattaya Gazette ฉบับที่ 33/2561 : พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 (…Click Download)

32.Pattaya Gazette ฉบับที่ 32/2561 : กรกฎาคม 2561 – ตุลาคม 2561 (…Click Download)

31.Pattaya Gazette ฉบับที่ 31/2561 : มีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561 (…Click Down load)

30.Pattaya Gazette ฉบับที่ 30/2560 : พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 (…Click Download)

29.Pattaya Gazette ฉบับที่ 29/2560 : กรกฎาคม 2560 – ตุลาคม 2560 (…Click Download)

28.Pattaya Gazette ฉบับที่ 28/2560 : มีนาคม 2560 – มิถุนายน 2560 (…Click Download)

27.Pattaya Gazette ฉบับที่ 27/2559 : พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 (…Click Download)

26.Pattaya Gazette ฉบับที่ 26/2559 : กรกฎาคม 2559 – ตุลาคม 2559 (…Click Download)

25.Pattaya Gazette ฉบับที่ 25/2559 : มีนาคม 2559 – มิถุนายน 2559 (…Click Down load)

24.Pattaya Gazette ฉบับที่ 24/2558 : พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 (…Click Download)

23.Pattaya Gazette ฉบับที่ 23/2558 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2558 (…Click Down load)

22.Pattaya Gazette ฉบับที่ 22/2558 : มีนาคม – มิถุนายน 2558 (…Click Download)

21.Pattaya Gazette ฉบับที่ 21/2557 : พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 (…Click Download)

20.Pattaya Gazette ฉบับที่ 20/2557 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2557 (…Click Download)

19.Pattaya Gazette ฉบับที่ 19/2557 : มีนาคม – มิถุนายน 2557 (…Click Download)

18.Pattaya Gazette ฉบับที่ 18/2556 : ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 (…Click Download)

17.Pattaya Gazette ฉบับที่ 17/2556 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2556 (…Click Download)

16.Pattaya Gazette ฉบับที่ 16/2556 : มีนาคม – มิถุนายน 2556 (…Click Down load)

15.Pattaya Gazette ฉบับที่ 15/2555 : พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 (…Click Download)

14.Pattaya Gazette ฉบับที่ 14/2555 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2555 (…Click Download)

13.Pattaya Gazette ฉบับที่ 13/2555 : มีนาคม – มิถุนายน 2555 (…Click Download)

12.Pattaya Gazette ฉบับที่ 12/2554 : พฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 (…Click Down load)

11.Pattaya Gazette ฉบับที่ 11/2554 : กรกฏาคม – ตุลาคม 2554 (…Click Download)

10.Pattaya Gazette ฉบับที่ 10/2554 : มีนาคม – มิถุนายน 2554 (…Click Download)

9.Pattaya Gazette ฉบับที่ 9/2553 : พฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 (…Click Download)

8.Pattaya Gazette ฉบับที่ 8/2553 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2553 (…Click Down load)

7.Pattaya Gazette ฉบับที่ 7/2553 : มีนาคม – กุมภาพันธ์ 2553 (…Click Download)

6.Pattaya Gazette ฉบับที่ 6/2552 : พฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2553 (…Click Download)

5.Pattaya Gazette ฉบับที่ 5/2552 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2552 (…คลิกดาวโหลด)

4.Pattaya Gazette ฉบับที่ 4/2552 : มีนาคม – มิถุนายน 2552 (…เลือกดาวโหลด หน้า1, หน้า2)

3.Pattaya Gazette ฉบับที่ 3/2551 : พฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ์ 2552 (…คลิกดาวโหลด)

2.Pattaya Gazette ฉบับที่ 2/2551 : กรกฎาคม – ตุลาคม 2551 (…คลิกดาวโหลด)

1.Pattaya Gazette ฉบับที่ 1/2551 มกราคม – มิถุนายน 2551 (…คลิกดาวโหลด)

 

ติดต่อเรา: มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี 20260
เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038 423 468, 038 416 426
แฟ๊กซ์ :038 416 425
อีเมล์ : [email protected]