งานของเรา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

การจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็ก พัทยา หรือบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เริ่มขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2520 โดย ฯพณฯ สังฆราช เทียนชัย สมานจิต มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน พระสงฆ์ชาวอเมริกันในคณะพระมหาไถ่ และกลุ่มทหารชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่สัตหีบ เพื่อสงครามเวียดนาม จากนั้น ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2524 มิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

 

 

 

โรงเรียนโสตพัฒนา https://www.sotpattana.ac.th

ความบกพร่องทางการได้ยินเป็นความพิการอย่างหนึ่งที่ปรากฏในเด็กไทย จำนวนมาก “โรงเรียนโสตพัฒนา” ถูกก่อตั้งขึ้นหลังจากที่บ้านเด็กกำพร้า รับเด็กชายคนหนึ่งที่มีปัญหาทางการได้ยิน มาอุปการะ แต่หาโรงเรียนให้เขาไม่ได้

โรงเรียนโสตพัฒนาจัดการเรียนการสอนระดับก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนสำหรับเด็ก พิการทางหูของรัฐบาลได้ต่อไป นับตั้งแต่แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบันมีเด็กจำนวนประมาณ 500 คนที่ได้รับบริการจากโรงเรียน โรงเรียนโสตพัฒนาให้บริการแก่เด็ก ๆ โดยเฉพาะจากครอบครัวที่ไม่สามารถ นำบุตรหลานไปเข้าโรงเรียนอนุบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

บริจาคช่วยเหลือ ท่านสามารถช่วยให้เด็ก ๆ คงรอยยิ้มไว้บนใบหน้าได้

    • ชื่อบัญชี : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
    • ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    • สาขา : บางละมุง
    • เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9

 

สิ่งที่ท่านช่วยได้

– เยี่ยมเยียนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ตระหนักว่ายังมีผู้ที่สนใจห่วงใยพวกเขา
– แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนๆ ของท่าน เกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ และกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำได้
– บริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ๆ ในทุกด้าน (ที่พัก อาหาร การศึกษา นันทนาการ พัฒนาการฯลฯ)
– บริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์และอยู่ในสภาพดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
– สละเวลาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลเด็ก
– เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน หรือมื้อเย็น หรือบริจาคอาหารสำหรับเด็ก ๆ
– อุปถัมภ์เด็ก และช่วยให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของท่าน

– มอบมรดกเป็นของขวัญ โดยระบุให้ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา” เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรมของท่าน

เด็ก ๆ มาจากไหน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา รับอุปการะเด็กตั้งแต่วัยแบเบาะ จนถึงอายุไม่เกิน 6 ปีจากครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ มีเหตุผลหลากหลายประการที่ผู้ปกครองนำเด็กของตนมามอบให้มูลนิธิฯ ประเทศไทยไม่มีสวัสดิการด้านสังคมในระดับเดียวกับประเทศต่าง ๆ

ในทวีปยุโรปหรืออเมริกาเหนือ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงรับอุปการะเด็กเล็กเมื่อผู้ปกครองขาดปัจจัยที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก หรือมารดาของเด็กขาดการสนับสนุน จากครอบครัว หรือมารดาไม่สามารถนำเด็กไปเลี้ยงดูในขณะทำงานหารายได้

Baby rooms Pattaya Orphanageห้องเด็กเล็ก
ห้องเด็กเล็ก 3 ห้องของมูลนิธิฯ เป็นที่พักของเด็กวัยแบเบาะจนถึงวัยเตาะแตะจำนวนประมาณ 50 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ทำงานแบบเต็มเวลา และพี่เลี้ยงเด็กจะให้การดูแลเด็ก ๆ ในทุกด้าน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่จำเป็น นอกจากนั้น มูลนิธิฯ มีกุมารแพทย์เป็นที่ปรึกษาและตรวจรักษาโรคแก่เด็ก ๆ เป็นประจำทุกวันเสาร์ และกุมารแพทย์อีก 1 คณะมาตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำทุกเดือน

 

 

การศึกษา
เด็กในวัย 3-4 ขวบ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนภายในมูลนิธิฯ ซึ่งมีการเรียนอ่าน เขียน การฝีมือ และคอมพิวเตอร์ เมื่อเด็ก ๆ ผ่านการเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีแล้ว พวกเขาจะเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนภายนอกมูลนิธิฯ ซึ่งเด็กเล็ก ๆ จะมีความตื่นตระหนกเมื่อต้องปรับตัวในวันแรก ๆ ของการไปโรงเรียน อย่างไรก็ตาม เด็กรุ่นโตกว่า จะเป็นพี่เลี้ยงให้น้อง ๆ จนกว่าการไปโรงเรียนจะกลายเป็นเรื่องสนุก มูลนิธิฯ จัดเด็กตามกลุ่มวัยและที่พัก โดยมี “พี่เลี้ยง” กลุ่มละ 1 คน พี่เลี้ยงทุกคนมีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของครูวิชาชีพ นอกจากการตรวจการบ้านของเด็ก ๆ ในช่วงเย็นแล้ว คุณครูพี่เลี้ยงจะดูแลความเป็นอยู่และพัฒนาการทุกด้านของเด็กแต่ละคน ระหว่างปิดเรียนภาคฤดูร้อน เด็กในวัยเรียนจะมีโอกาสเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ โดยครูจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เมื่อจบชั้นประถมศึกษา เด็กทุกคนจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา จากนั้น จะสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความชอบ ทั้งในระดับอาชีวะหรืออุดมศึกษา มูลนิธิฯ มีความภาคภูมิใจในตัวเด็กทุกคน และจะมีความยินดียิ่งขึ้นเมื่อเด็ก ๆ สามารถจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

 

Adoption Pattaya Orphanageการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
นับตั้งแต่มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศได้ จนถึงปัจจุบัน เด็ก ๆ จำนวนหลายร้อยคนจากมูลนิธิฯ ได้ออกเดินทางไปเพื่ออาศัยอยู่กับครอบครัวใหม่ในต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี หรือเดนมาร์กเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่อีกจำนวนหนึ่งได้รับการอุปการะในประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ การรับเด็กไทยไปเป็นบุตรบุญธรรมจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้เวลานานพอสมควร และกว่าที่ใบสมัครของครอบครัวชาวต่างประเทศจะผ่านการพิจารณา จนถึงวันที่เขาสามารถมารับเด็กกลับประเทศได้ อาจต้องใช้เวลาหลายปี มูลนิธิฯ ต้องตอบคำถามของผู้ให้ความสนใจอยู่บ่อย ๆ ว่าเหตุผลที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คือ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็ก ๆ ของเราจะได้ไปอยู่กับครอบครัวที่เหมาะสมอย่างแท้จริงนั่นเอง

 

Religion Pattaya Orphanageศาสนา
ผู้บริหารของมูลนิธิฯ เป็นบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก จากสังฆมณฑลจันทบุรี และภคินี (ซิสเตอร์) คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี ให้การดูแลความเป็นอยู่ประจำวันของเด็ก ๆ

ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และเด็ก ๆ ภายในมูลนิธิฯ ยังคงเป็นพุทธศาสนิก โดยไม่มีการทำให้เด็กต้องเปลี่ยนไปนับถือคริสตศาสนา อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ พยายามฝึกสอนให้เด็ก ๆ เป็นคนดีของสังคม

 

 

บ้าน
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็น “บ้าน” เพียงแห่งเดียวที่เด็ก ๆ รู้จัก และจะยังคงเป็นที่พักพิงตราบเท่าที่พวกเขายังต้องการ เมื่อรับอุปการะเด็ก ๆ ตั้งแต่แบเบาะแล้ว มูลนิธิฯ จะไม่ขอให้เด็กย้ายออกจากบ้านหลังนี้ ก่อนที่พวกเขาจะจบการศึกษา หรือก่อนที่พวกเขาจะมีความพร้อม มูลนิธิฯ มีปณิธานจะเตรียมให้พวกเขาพร้อมเพื่อการดำเนินชีวิตในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่า ต่อสังคมต่อไป