ครอบครัวบุญธรรมเยี่ยม

สมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา นำโดยบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ และบาทหลวงกฤษฎา สุขพัฒน์ ให้การต้อนรับครอบครัวบุญธรรม 7 ครอบครัว ที่กลับมาเยี่ยมเยือนพร้อมกันในปีที่มูลนิธิฯ มีอายุครบ 50 ปี  โดยน้องอิงฟ้า น้องดารา น้องติงลี่ น้องเพชร น้องเบน และน้องแซมมี่ พร้อมด้วยครอบครัวจากประเทศเยอรมนี ส่วนน้องอะตอมและครอบครัวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางมาเมืองไทยในระหว่างวันหยุดในเทศกาลอีสเตอร์ 2024  นอกจากนี้ คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน อดีตผู้อำนวยการสวัสดิภาพเด็ก ซึ่งดูแลกระบวนการจัดบุตรบุญธรรมให้กับ 5 ใน 7 ครอบครัว ได้เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย.. ขอขอบคุณทุกท่านที่นำความสุขมาสู่เราทุกคน ตลอดจนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ รุ่นปัจจุบันด้วยเสื้อผ้าและทุนทรัพย์ครับ/ค่ะ..

« ของ 3 »