กำลังใจสู่คุณอัมพิกาและครอบครัว

ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร และเด็ก ๆ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสี ทองแพง มารดาวัย 93 ปี ของคุณอัมพิกา (บุญทัน) ที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  โดยเพื่อนร่วมงานบางส่วนได้เดินทางไปที่ไม่สามารถไปล่วงหน้าเพื่อร่วมพิธีไว้อาลัยที่บ้าน และฝากไปทำบุญในโอกาสนี้.. ขอให้คุณแม่ได้พักผ่อนในสันติสุข ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณอัมพิกาและครอบครัวครับ/ค่ะ..