การบูร

น้อง ๆ เด็กหญิงรุ่นโต เรียนรู้จากคุณครูนัท ในการบรรจุการบูรใส่ถุงสวย ๆ ไว้ใช้ภายในบ้านเด็กฯ โดยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์